La retejo Esperanto 1894 kompletigita

2 komentoj

Mi kompletigis la retejon de la reformita Esperanto el la jaro 1894. En ĝi troviĝas ĉiuj bezonataj informoj pri la gramatiko kaj ankaŭ plena radikaro inkluzive de ŝanĝoj en la reformita projekto. Ankoraŭfoje mi rememorigas la adreson:

https://sites.google.com/site/esperanto1894/

Mi kompletigin retejo de reformate Esperanto el anuo 1894. In lu trovisken omne besonate informi de gramatiko e anku plene radikaro inklusive de aliigi in reformate projekto. Ankoruvolte mi rememorigen adreso:

https://sites.google.com/site/esperanto1894/

Advertisements

Nove aldari in retejo

Komenti

Lastatempe mi ne ofte faris novajn enskribojn en la blogo kaj retejo de Esperanto 1894. Hodiaŭ mi havas iom pli multe da tempo, do mi aldonis literojn f, g kaj ĝ al la vortaro. Mi certe prezentos ĉiujn literojn de la alfabeto, por ke ŝatantoj de reformita Esperanto povu koni la tutan vortaron kaj mem skribi tekstojn, se iu volus tiel. Baldaŭ ankaŭ sekvanta parto de Georgo Dandin en ĉi tiu blogo.

Ultimetempe mi ne frekvente farin nove inskribi in blogo e retejo de Esperanto 1894. Hodiu mi haven alikvantu plu multe tempo, donku mi aldarin literi f, g e ĝ al vokablaro. Mi certe presenton omne literi de alfabeto, por ke altetenenti de reformate Esperanto povan kognosta tute vokablaro e ipsu skriba teksti, se alikve homo volun sik. Prestu anku sekvente parto de Georgo Dandin in hik blogo.

La retpaĝo pri Esperanto 1894

Komenti

La retpaĝo pri Esperanto 1894 jam estas komencita.  Ĝi kreskos kaj kreskos kaj fariĝos la ĉefa statika retejo pri la reformita Esperanta dialekto. Paralele mi skribados ĉi tiun blogon, en kiu la novaj aferoj estos priskribataj aktuale laŭ ilia apero.

Jen la retadreso de la retejo:

https://sites.google.com/site/esperanto1894/

Retpagino de Esperanto 1894 jam esten komenzate. Lu kreskon e kreskon e fariskon cefe statike retejo de reformate Esperante dialekto. Paralele mi skribon hik blogo, in kvu nove aferi eston deskribate aktuale sekondu ilue apero.

Ekcu adreso de retejo:

https://sites.google.com/site/esperanto1894/

 

 

La celo de ĉi tiu blogo

Komenti

Bonvenon al la blogo prezentanta Esperanton reformitan de Ludoviko Zamenhof en la jaro 1894! Ĉi tiu blogo estas lanĉita paralele al retpaĝo, kiu detale prezentos la Esperantan dialekton el la jaro 1894. La celo de ĉi tiu blogo estas infomi pri la aktualaĵoj en la retejo “Esperanto 1894” kaj demonstri, kiel tiu formo de Esperanto funkcias praktike. Tiu ĉi blogo estu fonto de informoj por esperantologoj, kiuj interesiĝas pri la Zamenhofa reformo.

Bonveno al blogo presentente Esperanto reformate de Ludoviko Zamenhof in anuo 1894! Hik blogo esten lancate paralele al retpagino, kvu detale presenton Esperante dialekto el anuo 1894. Skopo de hik blogo esten informa de aktualei in retejo “Esperanto 1894” e demonstra, kom is formo de Esperanto funkzien praktike. Hik blogo estan fonto de informi por esperantologi, kvu interesisken de Zamenhofe reformo.