S-ino DE SOTENVILLE. – Haltan; gardan vu de id, kvo vu parolen.
Mie filino devenen de gento, kvu esten tro plene de virto, por fara
alikvam alikve afero, de kvu honestito povun esta defektate;
e koncerne domo de la Prudoterie, on gratie al Deo de tricent anui
ibu ne vidin virino, kvu donun kauso, ke on parolan de elu.
S-ro DE SOTENVILLE. – Al diablo! In domo de Sotenville on
nunkvam vidin koketulino; e castito ce virini ibu esten ne
malplu herede, kvam kuragito ce viri.
S-ino DE SOTENVILLE. – Nos havin alikve Jakelino de la Prudoterie,
kvu ne volin esta amdarentino de gato e regne konsilisto, regento
de nose provinzo.
S-ro DE SOTENVILLE. – Eksistin alikve Maturino de Sotenville, kvu
rifusin akcepta dudek mil taleri de rekse favorato, kvu volin solu
hava privilegio libere parola kum elu.
GEORGO DANDIN. – Nu, vue filino ne esten sik obstine, e elu
fariskin malplu sovage de tempo, kvandu elu esten ce mi.
S-ro DE SOTENVILLE. – Parolan plu klare, mie bofilo. Nos ne esten
tale homi, kvu protektun elu in malbone fari, e nos une,
elue patrino e mi, esten prete dara al vu justito de id.
S-ino DE SOTENVILLE. – Nos komprenden nule skerzi in aferi,
kvu koncernen honoro, e nos edukin elu in maksu grande
severito.
GEORGO DANDIN. – Omno, kvo mi poven dira al vu, esten, ke trovisken
ic alikve kortegulo, kvu vu vidin, kvu montren al elu amo, kvu elu
askultin tre homame.
S-ino DE SOTENVILLE. – Grande Deo! Mi sufokun elu per mie
propre mani, se montriskun, ke elu dekliniskin de honestito de
sue patrino.
S-ro DE SOTENVILLE. – Al diablo! Mi trapikun per mie spado elu
e elue amento, se elu pekun kontru sue honoro.
GEORGO DANDIN. – Mi rakontin al vos fakto, por presenta
al vos mie plendi; e mi postulen de vos kontentigo de is
afero.

Advertisements