SZENO KVARE

 S-ro DE SOTENVILLE, S-ino DE SOTENVILLE, GEORGO DANDIN.

 S-ro DE SOTENVILLE. – Kvo esten, mie bofilo? Semblen al mi, ke vu
esten tre ekscitate.
GEORGO DANDIN. – E mi haven kauso por id, e…
S-rino DE SOTENVILLE. – Mie Deo! Kom malmulte gentilito vu
haven, ke vu ne saluten homi, kvandu vu aliren al ilu!
GEORGO DANDIN. – Kredan al mi, mie bopatrino, mi haven alie
aferi in kapo; e…
S-ino DE SOTENVILLE. – Denove! Num esten eble, nose bofilo, ke vu
sik malmulte kognosten monde postuli, e on ne poven aprendiga
al vu maniero, in kvu on deven viva inter personi de bone deveno?
GEORGO DANDIN. – Por kvo?
S-ino DE SOTENVILLE. – Num vu nunkvam in relato al mi abmeton
familiarito de is vokablo “bopatrino”? e num vu ne povun
alkutimiska dira al mi “sinjorino”?
GEORGO DANDIN. – Al omne patroni! Se vu nomen mi vue bofilo,
semblen al mi, ke mi poven noma vu mie bopatrino!
S-ino DE SOTENVILLE. – On forte povun dira alikvo kontru id,
e aferi ne esten egale. Szian donku, mi peten, ke ne por vu ho esten
konvene usa is vokablo kum persono de mie situazio; ke. kvankam vu
mem esten nose bofilo, esten grande diferenzo inter vu e nos, e vu
deven kognosta vu ipsu.
S-ro DE SOTENVILLE. – Sufice de id, mie amate; nos lasan ho.
S-ino DE SOTENVILLE. – Mie Deo! sinjoro de Sotenville, vu haven
alikve aparte malseverito, e vu ne szien deviga homi dara
al vu id, kvo al vu decen.
S-ro DE SOTENVILLE. – Al diablo! Pardonan, de id on ne poven
fara al mi lezioni, e in duro de mie vivo mi per dudek
brave agi montrin, ke mi ne esten homo, kvu lasun dekada mem un
dito de mie pretendi; sed nunk suficen, ke nos darin al lu negrande
averto. Nunk nos alikvantu entendan, mie bofilo, kvo vu haven in vue
kapo.
GEORGO DANDIN. – Nam mi deven parola kategorie, mi diron al vu,
sinjoro de Sotenville, ke mi haven kauso…
S-ro DE SOTENVILLE. – Kviete, mie bofilo! Szian, ke ne esten
respekte parola al homi per ilue nomo, e ke al is, kvu staren
plu alte kvam nos, on deven dira simple “sinjoro”.
GEORGO DANDIN. – Nu, bone, simple sinjoro, e ne plu sinjoro
de Sotenville, mi deven dira al vu, ke mie sposino…
S-ro DE SOTENVILLE. – Haltan; szian anku, ke vu ne deven dira “mie
sposino”, kvandu vu parolen de nose filino.

Advertisements