Jen utila ekzemplo:

Infinitivo (i >> a)

skribi leteron
skriba letro

Prezenco (as >> en)

Mi skribas leteron.
Mi skriben letro.

Imperfekto (is >> in)

Mi skribis leteron.
Mi skribin letro.

Futuro (os >> on)

Mi skribos leteron.
Mi skribon letro.

Kondicionalo (us >> un)

Mi skribus leteron.
Mi skribun letro.

Imperativo kaj optativo (u >> an)

Skribu leteron!
Skriba letro!
Mi volas ke vi skribu leteron.
Mi vulen ke vu skriban letro.

Participoj:

Anstataŭ 6 klasikaj participoj (aktivaj: -anta, -inta, -onta kaj pasivaj: -ata, -ita, -ota)
estas nur du:

participo aktiva -ente

skribanta leteron
aŭ skribante leteron
skribente letro

kaj participo pasiva -ate

skribata letero
aŭ skribita letero
skribate letro

Krome, Zamenhof proponas du utilajn vortojn:

pasate (estinta)
future (venonta)

Advertisements