kio – kvo
tio – id
ĉi tio – ho
ĉio – omno
nenio – nulo
io – alikvo
kio ajn – kvo kunku
 
kiu – kvu
tiu – is
ĉi tiu – hik
ĉiu – omnu
neniu – nemo
iu – alikvu
kiu ajn – kvu kunku
 
kia – kvale
tia – tale
ĉia – omne
nenia – nule
ia – alikve
kia ajn – alikve kunku
 
kiel – kom
tiel – sik
ĉiel – omnemaniere
neniel – nulemaniere
iel – in alikve maniero
kiel ajn – kom kunku
 
kiam – kvandu
tiam – tum
nun – nunk
ĉiam – semper
neniam – nunkvam
iam – alikvam
kiam ajn – kvandu kunku
 
kie – ubu
tie – ibu
ĉi tie – ic
ĉie – partutu
nenie – nuskvam
ie – in alikve loko
kie ajn – ubu kunku
 
kiom – kvantu
tiom – tantu
iom – alikvantu
kiom ajn – kvantu kunku
 
kial – por kvo
tial – por ho
ial – por alikvo
 
 
ATENTON: Se ni volas diri ekzemple “neniu urbo”, “ĉiu domo”, “iu lando” (temas pri nevivantaj objektoj), ni devas uzi vortojn, kiuj en oficiala Esperanto estas “nenia”, “ĉia”, “ia” (“nule“, “omne“, “alikve“). Indikas tion kelkaj lokoj en la reformita vortaro – ekzemple ni ne povas diri “nemo urbo“, sed ni devas diri “nule urbo” (estas dubinde, ke latindevena “nemo” indikus objekton). Ankaŭ en la preĝo “Patro Nia” estas skribite “pano nose omnedie” – “pano nia ĉiutaga”, kaj la vorto “ĉiutaga” ne estas “omnudie“, sed “omnedie“. Alia pruvo estas tia, ke la vorto “ie” estas indikita kiel “in alikve loko“, kaj ne “in alikvu loko“! Similaj kazoj estas “omnemaniere“, “nulemaniere” kaj “in alikve maniero”  (ne “omnumaniere“, “nulumaniere“, “in alikvu maniero“!). Verŝajne Zamenhof faris tion intence, sed la reformita maniero estas iom pli komplika kaj konfuza kompare kun la oficiala Esperanto. Ĉiukaze ni atentu pri tiuj punktoj.

ATENTO: Se nos vulen dira eksemple “neniu urbo“, “ĉiu domo“, “iu lando” (temen de nevivente objekti), nos deven usa vokabli, kvu in oficiale Esperanto esten “nenia“, “ĉia“, “ia” (“nule”, “omne”, “alikve”). Kelke loki in reformate vokablaro indiken id – eksemple nos ne poven dira “nemo urbo”, sed nos deven dira “nule urbo” (esten dubinde, ke latinodevene “nemo” indikun objekto). Anku in preko “Patro Nose” esten skribate “pano nose omnedie” – “pano nia ĉiutaga“, e vokablo “ĉiutaga” ne esten “omnudie”, sed “omnedie”. Alie pruvo esten tale, ke vorto “ie” esten indikate kom “in alikve loko”, e ne “in alikvu loko”! Simile kasui esten “omnemaniere”, “nulemaniere” e “in alikve maniero” (ne “omnumaniere”, “nulmaniere”, “in alikvu maniere”!). Versemble Samenhof farin id intenze, sed reformate maniero esten alikvantu plu komplike e konfuse, kompare kum oficiale Esperanto. Omnekasue nos atentan de is punkti.

Advertisements