Mi pensas, ke estas bone komenci jam aperigi tekstojn en la reformita dialekto de Esperanto por montri, kiel ĝi aspektas. Mi decidis traduki la komedion en tri aktoj, skribitan de Molière kaj tradukitan de Ludoviko Zamenhof en Esperanton – “Georgo Dandin”. Hodiaŭ mi aperigas la unuan parton de mia traduko.

Mi pensen, ke esten bone komenza jam aperiga teksti en reformate dialekto de Esperanto por montra, kom lu aspekten. Mi decidin traduka komedio in tri akti, skribate de Molière e traduktate de Ludoviko Samenhof in Esperanto – “Georgo Dandin”. Hodiu mi aperigen une parto de mie tradukto.

Advertisements