Molière: GEORGO DANDIN
Komedio in tri akti

el franze lingvo traduktin Dro L.L.Samenhof,
traduktate in 2010 in reformate Esperanto

PERSONI:

GEORGO DANDIN, rice kampulo, sposo de Angeliko.
ANGELIKO, sposino de Georgo Dandin e filino de S-ro de Sotenville.
S-ro DE SOTENVILLE, kampare gentilomo, patro de Angeliko.
S-ino DE SOTENVILLE.
KLITANDRO, amento de Angeliko.
KLAUDINO, serventino de Angeliko.
LUBIN, kampulo, servento de Klitandro.
COLIN, servisto de Georgo Dandin.

Loko de agado esten antu domo de Georgo Dandin, in kamparo.

 

GEORGO DANDIN
————————

AKTO UNE
——–

SZENO UNE

GEORGO DANDIN, sole.

Ha, gentilome sposino esten malbone afero! e mie sposisko esten
instrue leziono por omne kampuli, kvu vulen leviska super sue
stato e sposoligiska kum domo de gentilomo, kom mi farin! Gentilomito
per su ipsu esten bone; lu esten alikvo valore, tute certe; sed lu
esten ligate kum tantu malbone cirkonstanzi, ke esten tre bone
lasa lu flanke. Pri id mi fariskin sapiente per mie propre kostopago,
e mi szien, kom gentilomi trakten nos, kvandu ilu akcepten nos
ne-gentilomi in sue familio. Ligisko, kvu ilu faren, esten tre
malgrande relate nose persono; solu kum nose havo ilu sposisken; e kom
kunku rice mi esten, mi farun plu bone, se mi sposiskun kum senartifike
e bone kampulino, inloku prenda sposino, kvu tenen su plu
alte kvam mi, viden ofendo por su in id, ke elu porten mie nomo,
e pensen, ke per mie tute ricito mi ne sufice pagin por honoro
esta elue sposo. Georgo Dandin, Gergo Dandin! vu farin malsapienteo
maksu grande in mondo. Mie domo esten nunk por mi alikvo terore,
e omnevolte, kvandu mi eniren in lu, mi nealie troven ibu alikve cagreno.

Advertisements