En oficiala Esperanto oni uzas la vortojn “pli” kaj “plej”.
En la reformita lingvo tiuj vortoj estas “plu” kaj “maksu“.

Jen simpla ekzemplo:

bela – pli bela – plej bela
bele – plu bele – maksu bele

Tiu maniero rilatas same al adjektivoj kaj al adverboj.

Esperanta vorteto “ol” estas “kvam” en la reformita lingvo:

La malnova libro estas pli interesa ol la nova libro.
Malnove libro esten plu interese kvam nove libro.

La vortetoj “el” aŭ “inter” en la plej supra grado estas samaj
ankaŭ en la reformita Esperanto:

Ĉi tiu libro estas la plej interesa el la libroj, kiujn mi legis ĝis nun.
Hik libro esten maksu interese el libri, kvu mi lektin ad nunk.

 

In oficiale Esperanto on usen vokabli “pli” e “plej“.
In reformate lingvo is vokabli esten “plu” e “maksu”.

Ekcu simple eksemplo:

bela – pli bela – plej bela
bele – plu bele – maksu bele

Is maniero relaten same al adjektivi e al adverbi.

Esperante vokableto “ol” esten “kvam” in reformate lingvo:

La malnova libro estas pli interesa ol la nova libro.
Malnove libro esten plu interese kvam nove libro.

Vokableti “el” u “inter” in maksu supre grado esten same
anku in reformate Esperanto:

Ĉi tiu libro estas la plej interesa el la libroj, kiujn mi legis ĝis nun.
Hik libro esten maksu interese el libri, kvu mi lektin ad nunk.

Advertisements