Reformita dialekto ne havas akuzativan markilon “n”. Pro tio ni devas pli atente obei la korektan vortordon en frazo, por ke erara kompreno ne okazu.
Ekzemplo:
Mi trinkas teon.
Mi biben teo.
Mi vidas Esperantiston.
Mi viden Esperantisto.
 
Ni rigardu pli proksime la duan ekzemplon: se ni ŝanĝos la vortordon, ni havos la frazon:
Esperantiston vidas mi.

Tio estas ebla en Esperanto dank’ al la akuzativa markilo “n”. Sed se ni rekte tradukos tion en la reformitan lingvon, ni havos frazon:

Esperantisto viden mi.

Kaj la signifo klare ŝanĝiĝas:

Esperantisto vidas min!

Tial ni ne havas tiom da libereco en la reformita lingvo, ni devas obei la korektan vortordon.
Reformate dialekto ne haven akusative markilon “n”. Por ho nos deven plu atente obea korekte vokabloordo in fraso, por ke erare komprendo ne okasian.
 
Eksemplo:
 
Mi trinkas teon.
Mi biben teo.
Mi vidas Esperantiston.
Mi viden Esperantisto.
 
Nos rigardan plu prope due eksemplo: se nos aliigon vokabloordo, nos havon fraso:
 
Esperantiston vidas mi.
Id esten eble in Esperanto gratie al akusative markilo “n”. Sed se nos rekte tradukton id in reformate lingvo, nos havon fraso:
Esperantisto viden mi.

E signifo klare aliisken:

Esperantisto vidas min! 

Por ho nos ne haven tantu liberito in reformate lingvo, nos deven obea korekte vokabloordo.

Vidan:
https://sites.google.com/site/esperanto1894/gramatiko/substantivoj

Advertisements