Bonvenon al la blogo prezentanta Esperanton reformitan de Ludoviko Zamenhof en la jaro 1894! Ĉi tiu blogo estas lanĉita paralele al retpaĝo, kiu detale prezentos la Esperantan dialekton el la jaro 1894. La celo de ĉi tiu blogo estas infomi pri la aktualaĵoj en la retejo “Esperanto 1894” kaj demonstri, kiel tiu formo de Esperanto funkcias praktike. Tiu ĉi blogo estu fonto de informoj por esperantologoj, kiuj interesiĝas pri la Zamenhofa reformo.

Bonveno al blogo presentente Esperanto reformate de Ludoviko Zamenhof in anuo 1894! Hik blogo esten lancate paralele al retpagino, kvu detale presenton Esperante dialekto el anuo 1894. Skopo de hik blogo esten informa de aktualei in retejo “Esperanto 1894” e demonstra, kom is formo de Esperanto funkzien praktike. Hik blogo estan fonto de informi por esperantologi, kvu interesisken de Zamenhofe reformo.

Advertisements